lunes, 19 de noviembre de 2012

Recerca Científica - Extraescolar IES El Vern (I)

Després de la sessió de presentació de la setmana passada, avui ha començat formalment l'activitat escolar sobre seguiments de projectes de recerca anomenada "Recerca Científica" que té lloc a l'IES El Vern de Lliçà de Vall.

Avui, en primer lloc, s'ha explicat com s'ha de fer l'informe a partir d'alguns exemples de projectes ja fets o més avançats, i s'han definit els treballs i s'ha parlat personalment amb cada grup per indicar algunes idees que s'havien proposat.

S'ha projectat durant una mitja hora dos exemples d'informes que s'estan fent actualment per ensenyar com s'ha de fer un títol i una introducció. Cada grup té, en la seva carpeta, un document anomenat INFORME amb els diferents comentaris sobre els apartats que ha de tenir, així com les característiques de cada un dels continguts.

Posteriorment, cada grup s'ha posat a treballar, mentre feia els eguiment i reunió personalitzada per a cada un. Pel que respecta als projectes, hi ha hagut una petita variació respecte de la sessió inicial, i s'ha afegit un més, sobre microbiologia. Són els següents, amb els comentaris que s'han decidit en les reunions individuals:
  • Càncer (1r ESO): es farà un seguiment de "La Marató" d'enguany, dedicada al tractament del càncer, i  s'analitzarà un cas d'estudi d'un càncer i com es pot transmetre de generació en generació. Un dels mètodes experimentals que s'utilitzarà serà l'electroforesi en gel d'agarosa.
  • Astronomia (3r ESO): s'analitarà l'origen i formació d'un forat negre. Des del punt de vista experimental, s'investigarà si els diferents cossos del nostre Sistema Solar poden arribar a evolucionar cap a un forat negre o no. Finalment, per intentar explicar què són els forats negres es crearà una maqueta.
  • Periodisme (3r ESO): s'analitzarà l'evolució de la campanya electoral catalana del propera 25 de novembre segons els punts de vista de les portade de 8 diaris, tant catalans com d'àmbit estatal. També es farà un seguiment especial de la portada del dia 26, així com el seguiment "on line" de l'evolució de les notícies del dia 25 en les seves edicions digitals.
  • Fastfood (4t ESO): es valorarà la importància energètica de dos tipus de dietes, la mediterrània i la de menjar ràpid o fast food. Es realitzarà un seguiment sociològic d'aquest tipus de menjars. Finalment, s'utilaitzaran diferents tècniques colorimètriques (anàlisi de biomolècules) per analitzar i comparar elements que formen part d'aquestes dos tipus.
  • Fotografia (4t ESO): es farà un seguiment comparatiu de dos tipus de càmeres fotogràfiques, una tradicional i l'altra estenopeica, o càmera fosca. Per veure els resultats d'ambdues, experimentalment es farà un petit reportatge en vídeo mitjançant la realització de fotograma a fotograma.
  • Bacteris (3r ESO): s'analitzrà l'evolució que han de tenir diferents poblacions de bacteris si es posen en contacte amb diferents productes alcohòlics. L'objectiu es analitzar quins són els efectes que unitats cel·luars poden tenir en aquest contacte i poder modelitzar què passa en cèl·lules eucariotes com les del nostre cos.
De cara a la propera setmana, la idea és que la introducció estigui pràcticament finalitzada, amb el propòsit de començar la part experimental el proper mes de desembre.