miércoles, 7 de noviembre de 2012

Club de Ciència - IES Argentona

Un nou pas en el desenvolupament de la recerca en el Club de Ciència.

Els diferents grups de treball (dels set inicials s'han quedat en sis, ja que una persona s'ha donat de baixa) han començat a treballar i completar la introducció dels projectes.

Durant aquest temps he anat fent el seguiment de cada un i explicant i acordant possibles propostes per fer la part experimental. Alguns dels aspectes han estat els següents:
 • Cor
  • Enquesta de coneixement del funcionament del cor i de possibles malalties cardiovasculars.
  • Experiments diversos sobre alguns paràmetres relacionats amb la circulació sanguínia.
  • Maqueta sobre el sistema circulatori i anàlisi de la freqüència cardíaca i la pròpia circulació sanguínia.
  • Jocs de consciènciació sobre el cor i les malalties cardiovasculars.
 • Dermatologia:
  • Estudi sociològic sobre aspectes relacionats amb la dermatologia.
  • Experiments sobre els efectes de les radiacions de llum sobre diferents susbstàncies que es posen a la pell
 • Celiaquia:
  • Estudi sociològic sobre la celiaquia.
  • Contacte amb una persona de l'IMIM de l'Hospotal del Mar per servir de suport i assessorament al treball.
  • Experiments per a la identificació d'aliments amb gluten i diferenciar-los amb aquells que no en tenen. Ús d'un equip d'electroforesi del CRG.
 • Ceguera:
  • Funcionament de l'ull en relació amb la recepció dels colors i la visió nocturna.
  • Nou mecanisme d'avís en el carrer quan un semàfor està de color vermell per ajudar a persones amb discapacitats visuals.
  • Importància dels sentits entre persones cegues, amb hipersensibilitat i sense cap alteració sensorial.
 • Acústica:
  • Fixació dels espais a estudiar a Argentona per fer el mapa de contaminació acústica.
  • Creació d'un "itinerari del soroll" amb la utilització de l'aplicació woices.
  • Experiment d'apreciació del tipus de soroll segons la distància en què s'escolta.
 • Astronomia:
  • Ús d'objetes esfèrics per determinar la seva densitat i modelitzar-los com a meteorits.
  • Experiments sobre la producció de cràteres simulant dos superfícies de cossos celestes (Lluna i Mart).
Durant aquesta setmana s'haurà de començar a treballar l'apartat de Materials i Metodologia de cada un dels projectes. També, alguns dels grups, ja han creat el seu bloc per fer el seu seguiment i ampliar possibles informacions d'interès que no es poden posar a l'Informe per qüestió d'espai.

El proces de seguiment, fins a la propera sessió presencial, es farà mitjançant l'aplicació Drive de Google.