miércoles, 21 de noviembre de 2012

Club de Ciència - IES Argentona

Els diferents treballs van avançant i es prepara la part experimental dels mateixos.

Com a la sessió anterior, després d'una breu presentació per animar a seguir fent recerca i indicar que la introducció havia d'estar totalment acabada a finals d'aquest més per començar la part expermental pròpiament dita el mes de desembre, cada grup es va posar a treballar. Paral·lelament, vaig fer el seguiment personalitzat. Els continguts parlats per a cada grup van ser les següents:
  • Cor: no es va fer cap reunió perquè no van poder venir.
  • Dermatologia: s'ha finalitzat amb la introducció i s'ha avançat en aspectes previs a la part experimental.
  • Celíacs: la Nàdia ha rebut resposta del Dr. Herrero que es mirarà els continguts realitzats fins al moment i donarà properament una valoració. D'altra banda, ja van començar amb la part expeirmental, amb la realització de diversios experiments previs sobre les característiques dels dos tipus d'aliments, amb i sense gluten. D'altra banda, també van rebre els materials necessaris per fer les electroforesis per identificar la presència o no del gluten.
  • Ceguera: continuen preparant els difeents experiments a realitzar. D'altra banda, van rebre un material del Centre de Regulació Genòmica (CRG) sobre l'estudi dels sentits amb l'objectiu de millorar aquesta part experimental.
  • Acústica: es va continuar amb la introducció ja que la setmana passada no van poder assistir-hi. També es va de finir la part experimental amb tot l'estudi de contaminació acústica..
  • Astronomia: la introducció està pràcticament finalitzada. Vam quedar que pel dia 5 de desembre tinguessin la capsa per fer els simulacres de caigues de meteorits feta, amb els objectes que han utilitzat com a "meteorits" i dels quals han calculat la seva massa, volum i densitat.
 Es pretén que alguns grups ja vagin als diferents laboratoris de cara a la propera sessió.