martes, 6 de noviembre de 2012

Grup de treball - Recursos de l'Entorn


El grup de treball “Recursos de l’Entorn” té una nova seu de treball a l’Escola Salvador Espriu de Montgat
Aquesta canvi de localització ens permet treballar millor en relació amb un dels objectius plantejats en el grup, l’aprenentatge de les TIC, ja que estem a la sala d’ordinadors del centre.
Una vegada feta la presentació de la sessió, aquesta es va dividir en dos grans parts:
a) Aprenentatge en l’ús d’algunes de les eines TIC que podem utilitzar per fer el web “Recorreguts pel Maresme. Durant uns 45 minuts es van presentar part d’aquestes:
  • Associades al Gmail: Drive (per treballar amb els documents “bruts” i poder compartir-los, tot posant comentaris per millorar el contingut, fent un treball cooperatiu); Picasa (per fer àlbums d’imatges que es poden inserir en el web); Sites (per desenvolupar el web amb els diferents itineraris i activitats); Youtube (per pujar vídeos que després es vulguin inserir en el web).
  • Dropbox: per penjar documents ja definitiius (PDF’s) i imatges que es puguin inserir en el web.
  • Woices: per fer itineraris sonors i després ser utilitzats en telèfons intel·ligents.
  • Photopeach: aplicació per fer presentacions de diapositives amb la possibilitat de posar música i fer activitats tipus test en relació amb les imatges.
La sessió d’avui es va concentrar en mostrar com funciona:
  1. Google Drive per fer els materials bruts: crear un document, penjar-los, inserir comentaris i veure el xat intern.
  2. Google Sites per penjar els diferents itinieraris que es vagin creant: com fer una nova pàgina, com editar-la, penjar imatges i vídeos, fer taules, entre d’altres utilitats
  3. Dropbox per penjar documents i imatges: com es crea una nova carpeta, com es penja un document i com es troba l’enllaç públic que permet lincar-lo al web, posteriorment.
b) Treball personal: es va tractar, durant la resta del temps que vam tenir, uns 35 minuts aproximadament, de posar en pràctica aquest aprenentatge. Es podria fer totes les preguntes dels dubtes que es tenien. L’objectiu és seguir el mateix sistema de treball, però a casa, en les hores no presencials que té aquest grup.
Dintre de 15 dies hem tornat a quedar per complementar aquest aprenentatge amb d’altres eines ja comentades, però no explicades.