martes, 20 de noviembre de 2012

Grup de treball - Recursos de l'Entorn


La sessió del Grup de Treball ha estat totalment pràctica.

A partir del material que es va passar per correu electrònic a la totalitat dels participants (veure document audiovisual al final de l’article), cada un d’ells, individualment o per grups, van començar a dissenyar els nous itineraris utilitzant les diferents eines que es van parlar a la sessió anterior. La meva funció avui ha estat, doncs, de suport pels possibles dubtes que poguessin sortir en la seva aplicació.
DOSSIER “RECURSOS DE L’ENTORN” (I)DOSSIER “RECURSOS DE L’ENTORN” (II)


La propera sessió del grup serà el dia 15 de gener.