lunes, 14 de enero de 2013

Recerca Científica - Extraescolar a l'IES El Vern (VII)

Els diferents projectes van adquirint forma i properament tindreu notícies d'algun treball finalitzat.


Primerament, es va mostrar un model de bloc com element important per treballar el seguiment dels projectes que s'estan realitzant. Una vegada això, es van comentar algunes de les novetats sobre la inscripció a l'Exporecerca Jove.

Seguidament, els grups es van posar a treballar, encara que la reunió personalitzada amb cada un no va faltar:
  • Càncer: es va passar tota la informació dels experiments realitzats a l'informe, de cara a avançar-lo.
  • Astronomia: s'han revisat totes les dades dels dos estudis realitzats fins ara, de cara a passar la informació corresponent a l'informe. D'altra banda, es va començar la construcció de la maqueta d'un forat negre, segons un model dels anys 70 que es va trobar a la bibliografia consultada, i que segueix la idea del vídeo que es va passar la setmana anterior.

Model de forat negre dels anys 70.
Font: http://www.sciencemuseum.org.uk
Disposició de les diferents
peces per fer el forat negre
Començant a treballar el model
de forat negre per fer el tercer estudi


  • Periodisme: es va continuar amb l'anàlisi de les portada a partir de les impressions que es van fer de les mateixes.
  • Fastfood: l'informe s'ha d'entregar fet a finals d'aquesta setmana. El van revisar i van començar a treballar el resum amb les paraules clau.
  • Fotografia: de la mateixa manera que l'anterior treball, el seu informe ha de ser entregat a finals d'aquesta setmana. Per això es va revisar alguns dels paràmetres a estudiar. També s'ha comentat que les imatges per fer el petit vídeo s'aniran a buscar durant aquesta setmana. S'ha començat a fer el resum amb les paraules clau.
  • Alcohol: es va revisar l'informe i també les concentracions d'alcohol definides per a cada mostra i es van apuntar al full de càlcul corresponent. També s'ha indicat que l'estudi amb bacteris acabaria aquesta setmana, per començar l'estudi amb eucariotes (Paramecium i Daphnia).