sábado, 5 de enero de 2013

Nou any i noves recerques

Un nou any ha començat i els diferents treballar de recerca que estic assessorant segueixen el seu curs. L'objectiu és tenir els informes fets de cara a final de mes, moment en que es farà una selecció interna per escollir aquells que puguin anar a l'Exporecerca Jove.

Ahir vag estar per  Argentona fent l'assessorament de dos dels projectes del Club de Ciència "Eureka", el treball sobre la celiaquia i el de la ceguera.

Pel que respecta al primer, Celiaquia, es va fer la simulació de determinació del gluten en un aliment mitjançant el quit d'electroforesi en agarosa. Per fer-ho es van utilitzar tres colorants alimentaris, vermell, blau i groc. Es van fer les diferents combinacions, quedant el blau com a "gluten", mentre que la resta, serien altres substàncies. El resultat va ser força positiu i va permetre veure com es poden separar "components alimentaris" i identificar "gluten".

La Paula i la Nàdia preparant el funcioament de l'electroforesi

D'altra banda, també es va utilitzar per primera vegada un quit per identificar gluten en elsaliments. Aquest quit, anomenat GlutenTox Sticks, prové dels EUA i es comercialitza aquí per l'empresa NIRCO, S.L. Diagnóstico & Investigación. Correspon a una sèrie de tires que detecten aquesta proteïna per immunocromatografia. Mitjançant l'extracció del gluten per una solució, posteriorment fent una dilució i, finalment, dectectat per aquestes tires, es pot saber aquesta presència o no i quantificar aproximadament el seu contingut en part per milió (ppm).


Un moment del treball amb la Paula i la Nàdia

Podeu veure pas per pas tot el desenvolupament d'aquesta sessió al web del treball:

http://treballrecercaceliacs.blogspot.com.es/

Per la tarda vaig visitar les autores i autor del treball sobre Ceguera. Vam estar revisant la maqueta de l'aplicació per als pals de les persones cegues que estan fent. Em van explicar la maqueta, així com el seu funcionament. Posteriorment, vam estar treballant en l'informe del treball, així com en el bloc.


Realitzant l'informe i treballant sobre la maqueta

De la mateixa manera, podeu trobar tota la informació a:

http://cclavisio.blogspot.com.es/