lunes, 21 de enero de 2013

Recerca Científica - Extraescolar IES El Vern (VIII)


Avui ha estat la darrera sessió abans de la inscripció, dilluns vinent, dels diferents projectes a l'Exporecerca Jove.

Els treballs estan ja en l'estadi final, propers a l'acabament, bàsicament els dos treballs de 4t que havien d'entregar un primer informe durant el dia d'ahir.

Pel que respecta a la situació de cada un, és la següent:

  • Càncer: va sr el treball amb més seguiment d'aquesta sessió. Es va organitzar la informació dels diferents experiments per posar els resultats definitius. D'altra banda, es va comentar el desenvolupament que ha de tenir el seguiment del programa i del web de "La Marató", així com la simulació de l'estudi de la transmissió genètica del càncer, amb la realització d'un pedigrí o arbre genealògic, per finlitzar l'estudi.
  • Astronomia: s'ha dividit el temps en dues activitats. Per una banda, la continuació en la realització de la maqueta del forat negre, i per l'altra, la revisió de l'informe.
  • Periodisme: es va continuar amb el desenvolupament dels resultats i de les enquestes als lectors de premsa escrita. També es va definir la visita que es tindrà a la seu de El Periódico.
  • Fastfood: es va preparar els documents per fer la inscripció a l'Exporecerca, ja que és un dels treballs ja finalitzats.
  • Fotografia: es va acabar l'informe, bàsicament la part de conclusions, bibliografia i annex, amb la definició de les imatges que s'enviaran, juntament amb el resum, quan es faci la inscripció a l'Exporecerca.
  • Alcohol: va continuar amb el desenvolupament de l'informe, amb la finalització de l'estudi amb bacteris, i la preparació del segon estudi, amb Daphnia.