domingo, 27 de enero de 2013

Mapa acústic d'Argentona - cap de setmana

Avui diumenge s'han pres les dades necessàries per a la realització del mapa acústic d'Argentona, pels caps de setmana.

Mapa d'Argentona
amb els punts d'estudi
assenyalats
Cap a les 10 h del matí he quedat amb la Júlia i el David a l'institut per començar el trajecte. Prèviment, es van seleccionar un total de 30 espais distribuits al llarg de tot el nucli urbà d'Argentona. Amb l'ajuda d'un full de camp, es van recollir les dades necessàries:
  • Nom de l'espai
  • Intensitat del so/soroll: amb el sonòmetre
  • Hora
  • Descripció de l'espai: es va estar durant un temps, a més, per descriure el trànsit que hi havia, discriminant entre ALT, MIG, BAIX.
  • Imatge: es va fer una fotografia de cada un dels espais
Un moment de la presa de dades en una parada
El temps en cada punt de parada va ser d'uns 5 minuts com a màxim.El circuit va durar unes 4 hores, aproximadament, moment que cada un va tornar a casa seva.

L'objectiu, ara, es passar les dades a un mapa d'Argentona i una taula. Finalment, es dibuixarà el mapa amb tres graus d'intensitat: VERMELL, GROC i VERD. Per posar l'espai en cada categoria es basarà en les dades bibliogràfiques de contaminació acústica.

De cara a la propera sessió del Club de Ciència, es veuran els resultats obtinguts a partir de les dades recollides.