lunes, 3 de diciembre de 2012

Recerca Científica - Extraescolar a l'IES El Vern (IV)

Aquesta ha estat la primera sessió en què tots els grups s'han posat en marxa amb la part experimental. Com sempre, la primera part, encara que molt breu, va ser explicar els elements que té aquesta part en una recerca: descripció de les variables estudiades, materials i metodologia, per començar.

Posteriorment, a mesura que anaven treballant, també he tingut la reunió indivualitzada per definir alguns aspectes. El seu contingut ha estat:
  • Càncer: la introducció està pràcticament finalitzada. S'ha anat al laboratori per explicar els components del quit d'electroforesi. La part experimental es començarà la setmana vinent.
  • Astronomia: l'Excel que es va dissenyar per a la realització pràctica del treball s'ha començat a omplir. Els primers resultats es creu que es tindran per a la propera sessió. D'altra banda, també s'ha definit la possiblitat de realització de fotografies d'algusn cossos celestes, com la Lluna, per complementar la part escrita del projecte.
  • Periodisme: s'ha començat a omplir les primeres dades dels diferents fulls de càlcul que es van dissenyar per tal fet. També s'ha comentat que podríem tenir contactes amb alguns periodistes dels diaris estudiats per veure un altre punt de vista dels objectius del treball.
  • Fastfood: s'ha millorat l'enquesta inicial i s'ha afegit a les diferents xarxes socials. D'altra banda, l'estudi de laboratori es té previst que comenci la propera setmana.
  • Fotografia: s'ha diexat un exemple real de càmere estenopeica, encara que s'ha ampliat la seva construcció a d'altres nivells. No s'estudiarà la càmera digital, sinó l'analògica ja que els resultats són més comparables entre elles que no amb una digital.
  • Alcohol: ja s'ha portat els diferents materials dels dos cultius, el de Daphnia i el de Paramecium. Es tracta que aquesta setmana es montin tots els cultius per començar a treballar els assajos amb alcohol dientre de dues setmanes com a màxim. Pel que respecta als cultius bacterians, aquests es posposen per Nadal.