miércoles, 19 de diciembre de 2012

Club de Ciència - IES Argentona

Ja arribem al final de l'any!!

La darrera sessió de l'any s'ha dividit en dues grans parts: per una banda, s'ha fet una valoració de l'activitat i la votació de les diferents propostes del logotip del Club. Posteriorment, com sempre, s'ha fet la reunió personaitzada per a cada grup de treball.

La valoració s'ha centrat en la importància de la feina ben feta i de la continuïtat que aquesta ha de tenir durant les festes de Nadal. D'altra banda, es vol fomentar la participació més activa dels components del Club en la realització del blocweb. Finalment, la votació del logotip va ser molt ajustada i, finalment, es va presentar oficialment a la reunió de pares que va tenir lloc a les 19 h.

Pel que respecta a la reunió indiviualitzada, els continguts tractats van ser els següents:
  • Cor: s'ha continuat amb el desenvolupament de la part experimental amb l'aclariment d'alguns dubtes que es tenien sobre alguns dels conceptes que apareixen en els diferents experiments. D'altra banda, s'ha finalitzat l'entrada de dades per a la part que tracta la influència de la gravetat planetària en la circulació i la pressió sanguínia.
  • Dermatologia: s'ha continuat amb el bloc i s'ha portat més material per a la realització dels experiments (portaobjectes i plaques de Petri).
  • Celíacs: s'ha fet un excel per comparar la composició bioquímica i nutricional de diferents aliments amb i sense gluten. S'està esperant la resposta del dr. Herrero al darrer correu electrònic enviat i també de l'arribada del quit per analitzar el gluten en els aliments. S'ha posat en la xarxa una valoració dirigida a persones celíaques sobre el seu modus vivendi tenint aquesta malaltia.
  • Ceguera: s'ha organitzat el bloc perquè sigui més eficient en la seva lectura i s'ha fet l'experiència de sentits i de coordinació amb una pilota amb un picarol. S'han començat a passar les dades obtingudes en un excel.
  • Acústica: s'ha continuat amb la part experimental i, concretament, amb la pèrdua progressiva de freqüència d'un soroll amb la distància.
  • Astronomia: s'ha continuat amb el desenvolupament del projecte, passant la informació a l'informe.
Totes aquestes novetats s'estan passant als blocs dels projectes i a la realització de l'informe corresponent.