miércoles, 19 de diciembre de 2012

Primera reunió de pares i mares del Club de Ciències "EUREKA" Argentona

Avui s'ha fet la primera reunió trimestralamb els pares de l'alumnat que participa en el Club de Ciències. A les 19 h es va fer la convocatòria. Posteriorment, cap a les 19:10 h va començar. Com a representant de l'AMPA IES Argentona va assistir la Teresa Ruiz.

Els objectius principals de la mateixa van ser:
 • Valorar l'activitat durant el seu primer trimestre de vida, tant per part dels propis pares com de l'alumnat que pogués venir.
 • Presentar els ideals generals del Club de Ciència i les propostes de participació en diferents esdeveniments científics com a mètode d'ensenyament.
Pel que respecta al primer objectiu, la valoració va ser molt positiva per part de tothom i es va donar suport a l'activitat.

Es van comentar alguns dels idearis del Club i la justificació del per què es fa al centre. Es poden resumir en els següents:
 • Potenciar la recerca entre l'alumnat del centre com a procés i sistema d'aprenentatge complementari al que es fa en el currículum ordinari.
 • Valorar el treball, en forma de projectes, que es fa en el club amb la presentació a diferents esdeveniments associats a la recerca.
 • En aquest sentit, i també asssociat al primer punt, donar un punt de qualitat en el procés formatiu pel fet de fer recerca.
 • Potenciar el treball col·laboratiu. Encara que les recerques es puguin fer individuals, el treball en grup permet una millor organització i millora de la qualitat de les mateixes.
 • Fer partíceps als/a les components del Club en el procés de construcció i desenvolupament del mateix, així com dels seus idearis.
 Finalment, es va mostrar el bloc que serveix també com a diari del Club i que està obert a la participació, com s'ha comentat abans, dels seus components. També es va mostrar el logo més votat entre tots ells, en una final força ajustada de 8 a 7 i un nul, en relació amb el segon.El guanyador i que apareixerà en l'encapçalament del blocweb és, en conseqüència, el següent:
Algunes de les característiques identificatives del logotip són les següents:
 • El rombe quadrat representa el perfil de l'escut d'Argentona, localitat on està situat el Club.
 • La lletra sigma de l'esquerra, encara que s'ha de llegir com la primera lletra del nom del Club, "EUREKA", fa una referència a les Ciències Exactes, com les Matemàtiques.
 • L'arroba, referència a la darrera lletra del nom del Club, vol simbolitzar les noves tecnologies, un dels punts en el desenvolupament del Club.
 • Les lletres centrals, amb una certa aparença modernista, vol crear una associació a l'Art i les Humanitats, elements que estan oberts al Club, encara que s'anomeni "... de Ciències".
 • Les imatges interiors volen, finalment, representar tot allò relacionat amb les Ciències clàssiques com la Biologia, la Geologia o la Física i Química, amb el centre el planeta Terra, nexe d'unió de tot el que representa l'ésser humà.
 • En darrer lloc, se situa en la part superior els termes "Club de Ciències" en lletres blanques amb un fons negre, mentre que al vèrtex inferior el nom de la localitat, Argentona.

La sessió es va donar per finalitzada a les 20:05 h del dia d'avui.