miércoles, 24 de octubre de 2012

Club de Ciència - IES Argentona

Nova jornada de recerca al Club de Ciència.

Avui he comentat, com a prèvia al treball en grup, la importància de la continuïtat en el treball a l'hora de realitzar una recerca i no esperar a darrera hora; és a dir, una bona planificació. És per això que s'ha dissenyat un calendari propi.

Posteriorment, els alumnes s'han posat a treballar als ordinadors. He repartit un model de resum i d'informe de dos dels treballs presentats a l'edició passada de l'Exporecerca, concretament el dels cabells i el del cinema, perquè tinguin una idea de com es fa un projecte de tipus científic i un altre de tipus més socal.

A mesura que s'anava treballant, he fet el seguiment personalitzat de cada un dels projectes que s'està realitzant. Molts d'ells ja tenen més o mneys fixat el títol, i alguns ja han començat a treballar la introducció. De totes maneres,un dels punts que he treballat ha estat la definició de la part experimental perquè aquesta ja es pugui començar durant el mes de novembre.

D'altra banda, s'ha deixat el nom del club per a la setmana vinent. Hi ha cinc propostes sobre la taula que es votaran a partir d'un formulari compartit.

En conseqüència, el seguiment amb les eines de Google Docs ja ha començat. Bona feina i bona recerca!!