miércoles, 10 de octubre de 2012

Club de Ciència - IES Argentona

Avui ha tingut lloc la segona sessió de l'activitat extraescolar "Club de Ciència" que té lloc a l'IES Argentona i promoguda per l'AMPA.

Després d'explicar el cintingut d'aquesta sessió, vaig proposar als alumnes la possibilitat de fer un bloc i un grup de periodisme per fer el seguiment de les activitats que es vagin fent al llarg del curs. També vam muntar el sistema de seguiment a distància utilitzant les eines TIC que ens dona Google (Docs, Drive, Gmail...) i vam definir els grups de treball. A partir d'aquí van sortir les primeres idees de projectes de recerca que abasten àrees com la genètica, la salut, la contaminació o l'astronomia.