martes, 5 de marzo de 2013

Grup de Treball - Recursos de l'Entorn

Avui s'ha seguit amb el desenvolupament de les pràctiques i activitats, realitzades amb el programari Ardora, relacionades amb els itineraris muntats dintre del Grup de Treball.

Les dubtes que han pogut sortir han estat explicades i solucionades peruqè la feina pogués ser continuada a casa.