miércoles, 27 de febrero de 2013

Club de Ciència - IES Argentona

S'ha començat a preparar els diferents pòsters dels treballs seleccionats per a l'Exporecerca Jove.

La Nàida i la Paula muntant el pòster del seu projecte.
Tant el grup de la celiaquia com el de dermatologia, s'han preparat taules per mostrar les diapositives en les cartolines i després enganxar-les.

Pel que respecta als treballs no seleccionats, donat que la resta es troben en llista d'espera, han fet feina d'avançament del projecte amb el propòsti d'estar preparats per si finalment són acceptats. Per això s'han començat a desenvolupar les fitxes dels diferents experiments que es presentarien. En tot cas, formaria part del procés d'ensenyament-aprenentatge que té el Club.

Finalment, el grup d'astronomia està preparant l'informe que presentarà a Adopta una Estrella de Ciencia en Acción.