miércoles, 11 de enero de 2006

Reportatge de l'ESE Tarragona

Un article escrit per la Iris Uribesalgo, de MAGMA, ha sortit el dia d'avui al diari El Adelanto de Salamanca. El text es titula ESE 06: Curiosidad y juventud, la receta del éxito i han participat tres alumnes de la nostra escola. Permet donar a conèixer aquest esdeveniment entre la societat catalana i espanyola, a més de la importancia de la recerca entre la gent jove.

Reportatge sobre l'ESE'06 a Tarragona
Diari El Adelanto de Salamanca, 11 de gener de 2006
D'esquerra a dreta, les tres noies protagonistes:
l'Estefi, la Marina i l'Andrea